ทำความรู้จัก 6 องค์หญิง พระราชนัดดาฝ่ายหญิงของ พ่ อ หลวงรัชกาลที่ 9

ทำความรู้จัก 6 องค์หญิง พระราชนัดดาฝ่ายหญิงของ พ่ อ หลวงรัชกาลที่ 9

เรียกได้ว่าพสกนิกรชาวไทยในหลายๆคนนั้นอาจะยังไม่ทราบว่าพระราชนัดดาฝ่ายหญิง ในรัชกาลที่ 9 นั้นมีพระองค์ใดบ้างหรือาจจะทราบไม่หมดว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่เคยเคยเห็นบางพระองค์ วันนี้เราจะพาไปดู6พระราชนัดดาฝ่ายหญิง เจ้าหญิงแห่งราชวงศ์จักรี งามทั้งกาย งามทั้งใจ และเพรียบพร้อม

พระองค์ที่ 1. พระองค์เจ้าพัชรกิตติ ย า ภา ประสูติ: 7 ธันวาคม พ.ศ. 2521

เป็นพระธิดาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ คนส่วนมากเรียกสั้นๆ ว่า องค์ภา การศึกษาระดับอนุบาล ประถมและมัธยมต้น ณ โรงเรียนราชินี

ระดับมัธยมปลาย ณ โรงเรียนฮีธฟิลด์ ประเทศอังกฤษ และโรงเรียนจิตรลดา

ระดับปริญญาตรี ใน ปี พ.ศ. 2544 จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิท ย า ลัยธรรมศาสตร์ โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) เนติบัณฑิตยสภา ปีการศึกษา 2547

Master of Laws (LL.M.), มหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา

Doctor of the Science of Law (J.S.D.) มหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา

พระองค์ภาทรงเรียนเก่งมากๆ มุ่งทางด้านกฎหมายเต็มที่ ทั้งไทยและต่างประเทศ และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านกฎหมายเยอะมาก

โดยเฉพาะตำแหน่งอัยการผู้ช่วย เคยได้ยินตอนท่านประสูติใหม่ๆนั้น คนไทยเห่อมากกกก และรักองค์ภามาก เพราะถือเป็นพระราชนัดดาองค์แรกในรัชกาลที่เก้า พระกรณียกิจที่หลายคนน่าจะคุ้นมากสุดคือ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ย า ม ย า ก นั่นเอง

พระองค์ที่ 2.คุณพลอยไพลิน เจนเซ่น หรือคุณพลอย เกิด 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524

เป็นพระธิดาคนโตในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กับปีเตอร์ แลดด์ เจนเซน ศึกษาวิชาการดนตรีที่โรงเรียนเพอร์เซลล์ (อังกฤษ: Purcell School) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นนักร้องเสียงโซปราโน

และนักเปียโน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิท ย า การปัญญา เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แซนดีเอโก และศึกษาต่อระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ปัจจุบันแต่งงานและมีครอบครัวแล้วกับเดวิด วีลเลอร์ ชาวอเมริกัน

พระองค์ที่ 3. พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประสูติ: 8 ตุลาคม พ.ศ. 2525

เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และนาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน หลายคนเรียกว่า องค์หริภา

เข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจิตรลดา

ประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฮอล์ตัน-อามส์ (Holton-Arms School) รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา
ระดับเกรด 8 โรงเรียนเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์มิดเดิล (Herbert Hoover Middle School) สหรัฐอเมริกา

ระดับเกรด 8-11 โรงเรียนมัธยมวอลเตอร์ จอห์นสัน (Walter Johnson High School) สหรัฐอเมริกา ภายหลังได้นิวัติกลับประเทศไทยและเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนจิตรลดาระดับอุดมศึกษา

ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิท ย า ลัยศิลปากร ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาศิลปไทย ภาควิชาศิลปไทย มหาวิท ย า ลัยศิลปากร

พระองค์ที่ 4.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิต ย า ทรกิติคุณ ประสูติ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2527

พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับนาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน เป็นพระขนิษฐาของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ หลายคนเรียกว่า องค์ติ๊ด

ทรงเข้าศึกษาที่สถาบันศิลปะวอชิงตัน (The Art Institute of Washington) จนสำเร็จการศึกษาต่อมาทรงย้ายไปศึกษาต่อด้านแฟชันดีไซน์ในสถาบันศิลปะแห่งแคลิฟอร์เนีย (The Art Institute of California) ด้วยสนพระทัยด้านกราฟิกดีไซน์และแอนิเมชั่น และประทับอยู่ลำพังพระองค์ในอพาร์ตเมนต์ใกล้สถาบันดังกล่าว

ต่อมาทรงโอนหน่วยกิตจากสถาบันเดิมเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทย า ลัยนานาชาติ มหาวิท ย า ลัยมหิดล และทรงสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553

ท่านทรงสนพระทัยด้านกราฟิกดีไซน์และแอนิเมชั่นมาก และได้ร่วมออกแบบสำหรับการกุศลมากมาย

พระองค์ที่ 5.คุณสิริกิติ ย า เจนเซน หรือคุณใหม่ เกิด 18 มีนาคม พ.ศ. 2528

เป็นพระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กับปีเตอร์ แลดด์ เจนเซน เป็นน้องสาวของคุณพลอยไพลินนั่นเอง จบการศึกษาจาก มหาวิท ย า ลัยแคลิฟอร์เนียริเวอร์ไซด์ และสำเร็จการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์จาก มหาวิท ย า ลัยนิวยอร์ก สาขาการศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออก หลังสำเร็จการศึกษา

คุณสิริกิติยาได้ทำงานด้านแฟชั่นโดยเป็นคนฝึกงานของโยจิ ยะมะโมะโตะ (Yohji Yamamoto) นักออกแบบชาวญี่ปุ่น และทำงานกับแอร์เมส (Hermes) ปัจจุบันทำงานอิสระโดยเปิดเว็บไซต์ที่รวมเว็บไซต์โฆษณา

พระองค์ที่ 6.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประสูติ: 8 มกราคม พ.ศ. 2530

เป็นพระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ ส ย า ม มกุฎราชกุ ม า ร ประสูติแต่สุจาริณี วิวัชรวงศ์ หรือ ยุวธิดา ผลประเสริฐ พระองค์สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนจิตรลดา

ต่อมาได้สำเร็จการศึกษาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิท ย า ลัย ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.93 และทรงได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นประจำปีการศึกษา 2551

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3l1K2D6