พระเมตตาแห่งราชา ในหลวง ร.10 พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยกว่า 2,300 ไร่

พระเมตตาแห่งราชา ในหลวง ร.10 พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยกว่า 2,300 ไร่

ดร.เอนก โพสต์สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย 2 มรภ. พร้อมหลายหน่วยราชการสำคัญ

ในหลวง รัชกาลที่ 10 เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ล่าสุดในเพจเฟซบุ๊ค ของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิท ย า ศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มีการโพสต์รายละเอียดเพิ่มเติมว่า “พระราชทานโฉนดที่ดินให้ มรภ. สวนสุนันทา และ สวนดุสิต”

“วันนี้ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ผม ในฐานะ รมว. ปลัดกระทรวง อว. และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อีกหลายท่าน ร่วมเข้าเฝ้าฯ พร้อม กับนายกรัฐมนตรี ,รัฐมนตรีมหาดไทย รัฐมนตรีศึกษาธิการ , ผบ.ทบ. , ผบ. ตร. เป็นต้น เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย (ที่ดินของพระมหากษัตริย์) รวมแล้วกว่าพันไร่

ที่สำคัญ ในส่วนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นั้น มี มรภ. สวนสุนันทา รับพระราชทานที่ดิน 60 ไร่ โดยประมาณ และ มรภ. สวนดุสิต รับพระราชทานที่ดิน 37 ไร่ โดยประมาณ ในเขตพระราชฐานสวนดุสิต ซึ่งมหาวิท ย า ลัยทั้งสองได้ใช้อยู่ตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 จนถึงปัจจุบัน

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อสองมหาวิท ย า ลัยนั้น และ ต่อ กระทรวง ผมได้หารือกับท่านปลัดและกับท่านอธิการบดีสองมหาวิทยาลัย เห็นว่า หนึ่ง มหาวิท ย า ลัยทั้งสองจะจัดพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีล้นพ้นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สอง มหาวิท ย า ลัยที่ได้รับพระราชทานที่ดินอันเคยเป็นเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิต ควรจัดทำสวนสาธารณะ และ หรือ ราชานุสาวรีย์ หรืออนุสรณ์ ต่างๆ ให้ได้รำลึกกันว่าที่ทั้งสองแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับที่สำราญพระราชหฤทัย และที่ทรงงานของพระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูง และเปิดให้สาธารณชนได้เข้ามาชื่นชม

ก่อนหน้านี้ ในหลวง ร. 10 องค์ธรรมราชา อีกพระองค์หนึ่ง ที่สืบสันตติวงศ์ ต่อจากพระชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช ก็พระราชทานที่ดินในพระปรมาภิไธยแก่ โรงเรียนวชิราวุธวิท ย า ลัย เนื้อที่เป็นร้อยไร่

ที่ดินทั้งสามผืน อันเป็นที่ตั้งของ มรภ. สวนสุนันทา มรภ. สวนดุสิต และ วชิราวุธวิท ย า ลัย ล้วนเป็นที่ดินไพรม์แอเรีย ที่เงิน ที่ทอง ที่จริง ที่เพชร ถ้าหากเป็นที่เอกชน และเป็นที่อันเป็นสิริมงคลยิ่ง ด้วยเหตุที่เคยเป็นพระราชฐาน เคยเป็นโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย บัดนี้ พระราชทานให้แก่สถาบันการศึกษา เพื่อฝึกฝนบ่มเพาะกุลบุตรกุลธิดา ของประเทศ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อวงการอุดมศึกษา อันหาที่สุดมิได้ กระทรวง อว. จักเทิดทูนบูชา ธรรมราช พระองค์นี้ ตลอดไป ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ! ”

โดยในหลวงรัชกาลที่ 10 และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินกว่า 2,400 ไร่ในพระปรมาภิไธย ซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานศึกษา และเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการตลอดไป ดังนี้

ลำดับที่ 1. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 72.70 ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 92.30 ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับ 2. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 65.70 ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิต และโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิต มัธยม

ลำดับที่ 3. พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 1,059 ไร่ 1 งาน 36.70 ตารางวา ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี และเนื้อที่ 493 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี เพื่อประโยชน์ในทางราชการของกองทัพบก

ลำดับที่ 4. พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 185 ไร่ 1 งาน 85.20 ตารางวา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ 5. พลตำรวจโท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 275 ไร่ 3 งาน 57.20 ตารางวา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระราม 6 (พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน) จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติมจากที่ได้พระราชทานเมื่อปี 2560

ลำดับที่ 6. พลตรี ประยุกต์ อุ่นอบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 15 เฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 173 ไร่ 40.80 ตารางวา อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อประโยชน์ในทางราชการของมณฑลทหารบก ที่ 15 พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้าน ปื น ) จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติมจากที่ได้พระราชทานเมื่อปี 2560

ลำดับที่ 7. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 25 ไร่ 84 ตารางวา บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อประโยชน์ในทางราชการของจังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ 8. รองศาสตราจารย์ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิท ย า ลัยราชภัฏสวนสุนันทา เฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 60 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิท ย า ลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ลำดับที่ 9. รองศาสตราจารย์ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิท ย า ลัยสวนดุสิต เฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 37 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิท ย า ลัยสวนดุสิต

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/37cTCxQ