ชมความงดงาม พระตำหนักทิพย์พิมานมาศ ที่ประทับกรมพระศรีสวางควัฒนฯ สวยดั่งสวรรค์บนดิน

ชมความงดงาม พระตำหนักทิพย์พิมานมาศ ที่ประทับกรมพระศรีสวางควัฒนฯ สวยดั่งสวรรค์บนดิน

วันนี้เราขอพาทุกคนไปชมความงามของ “พระตำหนักพิมานมาศ” เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้น ณ ริมหาด สนามบินอู่ตะเภา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิต ย า ทรกิติคุณ เมื่อครั้งเสด็จนิวัตประเทศไทย

เดิมเป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

พระตำหนักพิมานมาศ เป็นพระตำหนัก 2 ชั้น ทาสีขาว บริเวณรอบๆ พระตำหนักประดับประดาไปด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ปัจจุบัน พระตำหนักพิมานมาศเป็นพระตำหนักที่อยู่ในการดูแลของฐานทัพเรือสัตหีบ โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิต ย า ทรกิติคุณ พระองค์จะเสด็จมาประทับบ้าง เป็นครั้งคราว

รวมไปถึงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้เสด็จมาประทับ ณ พระตำหนักแห่งนี้เพื่อทรงรักษาพระอาการประชวรและเปลี่ยนพระอิริ ย า บถอยู่เนื่อง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปประดิษฐาน ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งภายในพระตำหนักมี หอศิลป์พิมานทิพย์ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่พระองค์ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรได้มีแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการอนุรักษ์

และสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติผ่านงานศิลปะแขนงต่างๆ ดังพระราชปณิธานว่า งานศิลปะทำให้ข้าพเจ้ามีความสุข ข้าพเจ้าจึงอยากแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย

ด้วยพื้นที่ขนาด 3 ไร่ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาคารหอศิลป์พิมานทิพย์ (Pimarnthip Art Gallery) เป็นอาคาร 2 ชั้นเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์

รวมทั้งผลงานการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีและน้ำหอมที่โปรดให้นักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

สกัดจากดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนานาชนิดภายใต้เครื่องหมายการค้า CM 1957 ของบริษัท ส ย า ม กลิตเตอร์ส 1957 โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดอาคารหอศิลป์พิมานทิพย์อย่างเป็นทางการ

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/33j54af