10 สังฆทาน มีประโยชน์มากที่สุด ถวายแล้วได้บุญสูงมาก

สังฆทาน (บาลี: สงฺฆทาน) เป็นศัพท์ในพระสูตร เป็นชื่อเรียกการถวายทานแก่พระสงฆ์อย่ างหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีอานิสงส์มาก ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ทักขิณาวิภังคสูตร ว่าการถวายสังฆทานแก่คณะพระสงฆ์ มีอานิสงส์มากกว่าการถวายทานเฉพาะเจาะจงแก่พระพุทธเจ้า แม้ยังทรงพระชนม์อยู่

ถวายสังฆทาน ซึ่งการถวายสังฆทานนี้บางคนอาจจะไม่ทราบว่าของที่เรานำไปถวายนั้น บางครั้งพระภิกษุสงฆ์ไม่สามารถนำไปใช้จริงได้ในชีวิตประจำวันเลย วันนี้เลยอย่ างขอแนะนำของ 10 อย่ างที่ใช้สำหรับการถวายสังฆทาน ที่พระสงฆ์สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มาก

อันดับที่ 1 เครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน
เนื่องจากในปัจจุบันพระสงฆ์ส่วนใหญ่มีโอกาสในการศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์การเรียน โดยเฉพาะหนังสือนักธรรม หนังสือบาลี สมุด กระดาษ ปากกา และดินสอ เพราะต้องใช้ในการศึกษาพระธรรม

อันดับที่ 2 ผ้าไตรจีวร
แม้จะเป็นสิ่งที่พบเห็นในชุดสังฆทาน แต่ส่วนใหญ่มักเป็นของที่ไม่ได้ขนาดและไม่มีคุณภาพ ดังนั้นผู้ถวายสังฆทาน ควรเลือกอย่ างเหมาะสม เช่น ผ้าไตรจีวรที่ทำจากผ้ามัสลิน เพราะเนื้อผ้าเหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้น

อันดับที่ 3 หนังสือธรรมะ
สารคดี นิตยสาร หรือหนังสือที่ให้ความรู้อื่นๆ หากไม่สะดวกนำสิ่งของเหล่านี้มาถวายที่วัด สามารถสมัครสมาชิกรายปี หรือสั่งซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์เพื่อให้ส่งตรงถึงวัดเลยก็ได้

อันดับที่ 4 มีดโกน
ควรเลือกยี่ห้อที่มีคุณภาพ โกนได้เกลี้ยงเกลา เพื่อให้พระสงฆ์ใช้ในการปลงผมได้อย่ างสะดวกและปลอดภัย

อันดับที่ 5 ย ารักษาโรค
ควรถวายย าดี มีคุณภาพ และเป็นย าสามัญทั่วๆ ไป ที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน

อันดับที่ 6 ผ้าขนหนู
ควรเลือกผ้าขนหนูเนื้อดี สีสุภาพ ไม่ควรมีลวดลายฉูดฉาด และไม่จำเป็นต้องมีสีเหลืองแต่อย่ างใด

อันดับที่ 7 รองเท้า
แบบของรองเท้าที่นำมาถวายนั้น ควรดูต ามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ อาจลองสังเกตดูก็ได้ว่า แต่เดิมพระสงฆ์ที่วัดแห่งนั้นสวมใส่รองเท้าแบบใด

อันดับที่ 8 ผลิตภัณฑ์และชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด
เช่น น้ำย าล้างห้องน้ำ น้ำย าล้างจาน ไม้กวาด และไม้ถูพื้น

อันดับที่ 9 แชมพูสระผม
เนื่องจากพระสงฆ์ต้องใช้แชมพูในการชำระล้างหนังศีรษะก่อนการปลงผม ดังนั้นแชมพูจึงถือเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่ างหนึ่งนั่นเอง

อันดับที่ 10 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ในยุคโลกหมุนต ามเทคโนโลยี วัดต่างๆ จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งยังมีหลายวัดที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์เหล่านี้อีกเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ การถวายสังฆทานนั้นไม่จำเป็นต้องใส่ให้ครบทั้ง 10 อย่ างนี้ก็ได้ เลือกเอาต ามงบประมาณที่มี ขอแค่ว่าอย่ าทำให้ตัวเองเดือดร้อนก็พอ พย าย ามคัดของที่มีคุณภาพอย่ างปราณีต บุญที่ได้นั้นก็จะดี ส่งผลให้ตัวเองนั้นมีจิตใจที่ดีงาม ทำอะไรก็จะดีประสบความสำเร็จ