พระนางเจ้าสุทิดาฯ เสด็จฯตรวจเยี่ยมโครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.เพชรบุรี

พระนางเจ้าสุทิดาฯ เสด็จฯตรวจเยี่ยมโครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.เพชรบุรี

23 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตรวจตระเวนชายแดนเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินงานตามรอยพ่อ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมพัฒนาพื้นที่ 8-1-48 ไร่ในพื้นที่ค่ายนเรศวร ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3lYDF4Q