พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ธ ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดิน

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ธ ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดิน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงคุณประเสริฐ อ ย่ า ง หาผู้ใดเปรียบเทียบมิได้ พระ เ ม ต ต า คุณ พระกรุณาธิคุณนั้น แม้ไม่ต้องเอ่ยวาจา ราษฎรทุกเพศ วัย ก็สามารถสัมผัสความร่มเย็นนั้นได้

แม้ว่า วัน เวลา จะผ่านไปแล้วหลายปี หลายสิบปี แต่พระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานถึงครึ่งค่อนศตวรรษ จะยังคงเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อไป ตราบนานเท่านั้น

ขอบพระคุณภาพโดย : คุณนภันต์ เสวิกุล ช่างภาพผู้ถวายงานการบันทึกภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2UXbOpQ