เช็กเลย เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หลังจากกระทรวงการคลัง ได้เริ่มมีการแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติทุกจังหวัด โดย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นบัตรที่มอบให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย (จำนวนประมาณ 11.67 ล้านคนทั่วประเทศ) ที่ได้ทำการลงทะเบียนและมีเกณฑ์ผ่านคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิ์ ซึ่งผู้มีบัตรจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มด้วย

ล่าสุดมานี่เองค่ะ จากกรณีเพจเเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้ออกมาโพสต์ประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลางเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท (ต.ค.-ธ.ค. 63) เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

โดยรายละเอียดระบุว่ามาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน จำนวน 500 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2563 โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับ (300+500) รวมเป็น 800 บาท/เดือน และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับ (200+500) รวมเป็น 700 บาท/เดือน

สำหรับเดือนตุลาคม ผู้มีสิทธิจะได้รับวงเงินเพิ่มเติม จำนวน 500 บาท ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 และในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม จะได้รับวงเงินเพิ่มเติมในวันที่ 1 ของเดือน และขอย้ำว่า วงเงินที่ได้รับ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

การใช้จ่ายดังกล่าวสามารถนำไปใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐที่รับชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) หรือร้านค้าที่รับชำระเงินผ่านแอพฯ ถุงเงินประชารัฐ หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

ล่าสุดวันที่ 21 พ.ย. 2563 เพจเฟซบุ๊ก สวัสดิการ ทันข่าว4.0 รายงานว่าทางรัฐเล็งขยายเวลาการเพิ่มวงเงินจากเดิมถึงเดือนธันวาคม โดยต่อไปอีก 3 เดือนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้จ่ายในเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลสำคัญรัฐเล็งขยายการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ ต่อไปอีก2-3เดือน(ต่อจากเดือน ธ.ค.63) ไว้ใช้จ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่เเละเทศกาลสำคัญ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3nN3vJr