สมัครลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ปี 64

วันนี้มีข่าวดีจะมาบอกใครที่ยังไม่เคยมีบัตรคนจน เตรียมตัวกันให้พร้อมจะมีการเปิดให้ลงสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ในปี 64 และต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมไว้ด้วย ต้องมีเอกสารอะไรบ้างนั้น ลองไปอ่านดูกันได้เลย

ล่าสุดทางด้าน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็ได้มีการเปิดเผยว่า ในช่วงต้นปีพ.ศ.2564 กระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ โดยได้มีเงื่อนไขที่จะลงทะเบียนจะอิงรายได้ครัวเรือนแทนรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปีกำลังพิจารณา ส่วนสวัสดิการที่เคยได้รับ เช่น วงเงินซื้อของร้านธงฟ้า ค่าโดยสารรถไฟ บขส.และขสมก. ส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้ม จะเหมือนเดิม ส่วนจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นั้น ขอดูในรายละเอียดก่อน

สวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับ และคุณสมบัติของผู้ถือบัตรสวัสดิการนั้น ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด รวมทั้งของขวัญปีใหม่ที่เตรียมไว้ให้ประชาชนสิ้นปีนี้ด้วย
คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100000 บาทต่อปี
3. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้) หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
4. รายได้ต่อครัวเรือน เป็นตัวประกอบการพิจารณา
5. ถ้ามีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2 ถึง 3 คันจะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6. ถ้ามีการถือบัตรเครดิต ก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน

เอกสารสำหรับลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่
บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนแบบ Smart Card
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน
สำเนาบัตรประชาชนผู้รับอุปการะ(ถ้ามี)
ใบมอบอำนาจกรณีที่ตัวเองมาไม่ได้

บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
สำเนาบัตรประจำตัวผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (ถ้ามี)
สำเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร (ถ้ามี)
ใบรับรองแพทย์
สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล กรณีผู้สูงอายุ ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่ ว ยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้